Södertullskyrkan

Gudstjänst med nattvard

Hans Dahlgren, Dan Brännström Servering, därefter inbjuder Equmeniakyrkans församlingsutvecklare Hans Dahlgren och Dan Brännström till en träff med hela församlingen under rubriken Färdväg