Stöd församlingen

Du får vara med i vår arbetsgemenskap. Vi arbetar med det vi kan, vill, orkar och brinner för – tillsammans.

Här är ett urval av de uppdrag som behövs i vår församling:

  • Servering – i samband med gudstjänster, studiegrupper med mera
  • Kyrkvärd – hjälper till med det praktiska i gudstjänsten
  • Musiker/sångare – utövar musik i gudstjänster och samlingar
  • Utegrupp – sköter växter och röjer snön runt kyrkan
  • Tekniker – sköter ljudet vid gudstjänster
  • Medverkan i gudstjänsten – vittnesbörd, gudstjänstledning, textläsning, med mera
  • Bönetjänst – förbön för enskilda och för församlingen

Kontakta oss om du vill vara med!

Förutom att ge av din tid kan du hjälpa församlingen med bidrag för våra kostnader för vår verksamhet. Du kan ge en kollekt på gudstjänsten, använda bankgiro eller swish.

Bankgiro: 406-0042

Swish: 123 197 84 77