Publicerat 

Stötta församlingen

Södertullskyrkan vill vara en församling tillsammans och behöver ditt stöd.

Vi har många olika uppdrag, till exempel:

  • Serveringsgrupper – sköter kyrkfikat
  • Kyrkvärdar – hjälper till i gudstjänsten
  • Städgrupp – håller våra lokaler rena och fina
  • Utegruppen – tar hand om trädgården runt och röjer snö på vintern
  • Musiker – ansvarar för musiken under bl.a. gudstjänster

Kontakta oss om du vill vara med och i något av uppdragen.

 

Förutom att ge av din tid kan du hjälpa församlingen med bidrag för våra kostnader för personal och lokal.
Du kan ge en kollekt på gudstjänsten, använda bankgiro eller swish.

Bankgiro: 406-0042

Swish: 123 197 84 77