Södertullskyrkans vision

Södertullskyrkan vill vara öppen

 • inför Guds vilja med våra liv.
 • inför vårt eget växande.
 • inför medmänniskors behov.
Att vara öppen inför Guds vilja med våra liv innebär att vi
 • lever med Jesus Kristus i centrum.
 • lyssnar till Guds röst och låter Gud påverka våra liv.
 • söker hjälp från Gud i alla livets situationer.
Att vara öppen inför vårt eget växande innebär att vi
 • söker ledning och uppbyggelse för den egna tron och det egna livet.
 • är en gemenskap som det är en glädje att vara ledare och deltagare i.
 • lär oss att leva så att andra människor finner vägen till Gud.
 • har omsorg om medmänniskor.
 • delar glädje och sorg i tillit till Guds möjligheter.
Att vara öppen inför medmänniskors behov innebär att vi
 • inspirerar människor att söka Guds vilja med sina liv.
 • hjälper människor att med glädje berätta om sin kristna tro.
 • är en rörelse för försoning och erbjuder mötesplatser för dem som söker öppenhet och dialog.
 • är en profetisk röst för rättfärdighet och arbetar för mänskliga rättigheter.
 • lever i berikande mångfald.
 • är aktiv i det ekumeniska arbetet i Uddevalla och fast rotad i närsamhället.
 • är välkomnande och inbjudande.