OM FÖRSAMLINGEN

En liten historik och bakgrund

Södertullskyrkan har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse. Den var en folkrörelse som tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var med att forma dagens demokrati.

Södertullskyrkan är en del av Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

VIKTIGA ÅRTAL

 • 1848 skedde det första baptistiska dopet och den första baptistförsamlingen bildas (Halland, Frillesås)
 • 1856 bildades svenska Baptistsamfundet
 • 1860-talet började missionshus byggas i Sverige
 • 1878 bildades Svenska Missionsförbundet
 • 1878 bildades Uddevalla Missionsförsamling
 • 1896 invigdes missionskyrkan på Lilla Norrgatan med namnet Emanuelskyrkan
 • 1893 bildades Uddevalla Baptistförsamling
 • 1911 invigdes Betelkapellet på Bartilsgatan
 • 1900-talet: båda församlingarna drev ett omfattande arbete bland barn och ungdomar och hade ett rikt musikliv
 • 1970 hade baptistförsamlingen sålt Betelkapellet och byggt en ny kyrka vid Södertullsgatan – Asplundsgatan (Södertullskyrkan)
 • 1985 gick baptist- och missionsförsamlingarna samman och bildar Uddevalla frikyrkoförsamling som sedan byter namn till Södertullskyrkan i Uddevalla
 • 2007 bildade våra ungdomsförbund (MKU, SBUF och SMU) en gemensam riksorganisation under namnet Equmenia
 • 2011 bildade Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan ett nytt kyrkosamfund
 • 2013 beslutades att det nya kyrkosamfundet ska heta Equmeniakyrkan