OM FÖRSAMLINGEN

En liten historik och bakgrund

Södertullskyrkan har sina rötter i 1800-talets väckelserörelse. Den folkrörelse som tillsammans med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen var med att forma dagens demokrati.

Södertullskyrkan är en del av Equmeniakyrkan som bildades 2011 av Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige.

VIKTIGA ÅRTAL

◾1848 sker det första baptistiska dopet och den första baptistförsamlingen bildas . (Halland, Frillesås)

◾1856 bildas svenska Baptistsamfundet

◾ 1860-talet börjar Missionshus byggas i Sverige.

◾ 1878 bildas Svenska Missionsförbundet

◾ 1878 bildas Uddevalla Missionsförsamling.

◾ 1896 invigs Missionskyrkan på Lilla Norrgatan med namnet Emanuelskyrkan.

◾ 1893 bildas Uddevalla Baptistförsamling

◾ 1911 invigs Betelkapellet på Bartilsgatan

◾ 1900-talet: båda församlingarna driver ett omfattande arbete bland barn och ungdomar och har rikt musikliv

◾ 1970 har baptist-församlingen sålt Betel och byggt en ny kyrka vid Södertullsgatan – Asplundsgatan, (Södertullskyrkan).

◾ 1985 går baptist- och missionsförsamlingen tillsammans och bildar Uddevalla frikyrkoförsamling som sedan byter namn till Södertullskyrkan.

◾ 2007 bildar våra ungdomsförbund (MKU, SBUF och SMU) en gemensam riksorganisation under namnet equmenia.

◾ 2011 bildar Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan ett nytt kyrkosamfund med arbetsnamnet Gemensam Framtid.

◾ 2013 beslutas att det nya kyrkosamfundet ska heta Equmeniakyrkan.