Det här gör vi i Södertullskyrkan

 • Firar gudstjänst varje söndag
 • Kyrkkaffe
 • Bön
 • Andakter
 • Nattvardsfirande
 • Bibelstudier
 • Onsdagsträffen med RPG
 • Språkkurs för nyanlända
 • Hembesök
 • Praktiska grupper i församlingen
 • Barnvälsignelse, dop, vigsel och begravning
 • Medverkar i Saronhuset
 • Erbjuder samtal med pastor under tystnadsplikt

Vad vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni  skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 
Första Johannesbrevet 1:3