HÄNDER

Lite om våra program och verksamheter i Södertullskyrkan Uddevalla

Det här gör vi i Södertullskyrkan

 • Firar gudstjänst varje söndag kl. 11
 • Alltid fika efter gudstjänsten
 • Bön & andakt
 • Nattvardsfirande
 • Bibelstudier
 • Andakt på äldreboenden
 • Onsdagsträffen med RPG
 • Språkkurs för nyanlända
 • Konversationskurs för nyanlända
 • Hembesök
 • Praktiska grupper i församlingen
 • Dop, vigsel och begravning
 • Medverkar i Saronhuset
 • Samtal med pastor/diakon under tystnadsplikt

Vad vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni  skall vara med i vår gemensam, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 
Första Johannesbrevet 1:3