Kallelsen till Guds rike

Där han går blommar evighetens vår

Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom, och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och Levi steg upp och följde honom.

När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar, för det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariséerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sade de till hans lärjungar: ”Äter han med tullindrivare och syndare?” Jesus hörde det och sade: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Markusevangeliet 2:13–17

Kristus vandrar bland oss än

Kristus vandrar bland oss än, syndares och sorgsnas vän
stannar där en mänskoröst ber om läkedom och tröst.

Av Guds kärlek pånyttfött, liv får hjärtat som var dött
Öppen himmel strålar klar över själ som ängslad var.

Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår,
jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi.

Psalmer och sånger nr 40, vers 1, 5 och 6
Text: A Frostensson