Vårt dop

Din trofast kärlek aldrig mig lämnar

Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.”

Matteusevangeliet 3:11–12

Din trofasta kärlek

Din trofast kärlek aldrig mig lämnar.
Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut.
Den är ny varje morgon, ny varje morgon.
Stor är din trofasthet min Gud, stor är din trofasthet.

Psalmer och sånger nr 830
Text: E McNeill/I-M Ericsson