Gud – Fader, Son och Ande

Det nya liv där sång och spel får välla ur tron, ur glädjens källa

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Matteusevangeliet 11:25–27

O Gud som skapat vind och hav

O Gud, som skapat vind och hav att sjunga till din ära,
vi är ditt folk, åt oss du gav ett glädjebud att bära.
O Herre, giv det nya liv där sång och spel får välla ur tron, ur glädjens källa.

I Jesus Krist, där du går fram sjungs hoppets nya sånger.
Du frihet ger från synd och skam, till kraft du vänder ånger.
O låt oss då få leva så att världen ser och känner att vi är dina vänner.

O du Guds Ande, kom och sänd den eld som kyrkan renar.
Oss alla med den glädje tänd som oss med dig förenar.
Ja, låt oss få med lovsång gå och vittna om ditt rike, din kärlek utan like.

Psalmer och sånger nr 350
Text: T Littmark