Pingstdagen

Med kärleken vill han öppna en evighet inifrån

Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er.

Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.

Johannesevangeliet 14:15-21

Jag tror på en Gud, en enda

Jag tror på en Gud en enda, en konstnär som målar liv.
Så tar han ett ord och formar en evighet inuti.

Jag tror på en Gud, en enda, ett gudabarn, mänskoson.
Med kärleken vill han öppna en evighet inifrån.

Jag tror på en Gud, en enda, en Ande mysterium
som andas i evigheten och öppnar mitt inre rum.

Text: Tomas Boström