Att växa i tro

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.

Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.

Johannesevangeliet 15:10-17

Var inte rädd

Kristendom är inte bara tankar man tänkt,
idéer och ord som bara föddes en dag.
Kyrkan är ej korset som i halskedjan blänkt,
nej, men människor levande som du och jag.
Visst blir det ibland i våra repliker
nån släng av nåt uråldrigt språk.
men ingen ska tro att vi är reliker
eller minnen från nån utdöd epok.

Var inte rädd minns du är räddad. Lås ej din dörr, minns du är fri.
Släck ej ditt ljus, minns du är lysande. Sån som du är kan du bara bli.

En kristen är ingen levande fossil
som lever här på minnet ifrån fornstora dar.
nej, kristen är den som går en andra mil
för kärlekens skull, i det ansvar man har.
Dom gånger du hamnat i bakvattnets älv
och känner hur du driver mot förtvivlans hav,
försök inte att ta livtag på dig själv
eller ge dig konstgjord andning som du inte klarar av.

Var inte rädd minns du är räddad. Lås ej din dörr, minns du är fri.
Släck ej ditt ljus, minns du är lysande. Sån som du är kan du bara bli.

Vi samlar inom oss som vore det smycken,
den kärlek och sanning och frälsning vi fann.
Men, trots alla skatter, när man samlar intrycken
står det ändå klart – vi behöver varann.

Var inte rädd minns du är räddad. Lås ej din dörr, minns du är fri.
Släck ej ditt ljus, minns du är lysande. Sån som du är kan du bara bli.

Text: Tomas Boström