Publicerat 

Vår vision

Vision

Södertullskyrkan vill vara öppen

 

 

Södertullskyrkan vill vara öppen

 • inför Guds vilja med våra liv.

 • inför vårt eget växande.

 • inför medmänniskors behov.

Att vara öppen inför Guds vilja med våra liv innebär att vi:
 • lever med Jesus Kristus i centrum.

 • lyssnar till Guds röst och låter Gud påverka våra liv.

 • söker hjälp från Gud i alla livets situationer.

Att vara öppen inför vårt eget växande innebär att vi:
 • söker ledning och uppbyggelse för den egna tron och det egna livet.

 • är en gemenskap som det är en glädje att vara ledare och deltagare i.

 • lär oss att leva så att andra människor finner vägen till Gud.

 • har omsorg om medmänniskor.

 • delar glädje och sorg i tillit till Guds möjligheter.

Att vara öppen inför medmänniskors behov innebär att vi:
 • inspirerar människor att söka Guds vilja med sina liv.

 • hjälper människor att med glädje berätta om sin kristna tro.

 • är en rörelse för försoning och erbjuder mötesplatser för dem som söker öppenhet och dialog.

 • är en profetisk röst för rättfärdighet och arbetar för mänskliga rättigheter.

 • lever i berikande mångfald.

 • är aktiv i det ekumeniska arbetet i Uddevalla och fast rotad i närsamhället.

 • är välkomnande och inbjudande.