Publicerat 

Aktuellt församlingsblad

FÖRSAMLINGSBLAD

 

Gudstjänster och andra samlingar är inställda tills vidare

Kyrkan är öppen för stilla bön
Söndagar kl. 14-18
Långfredag kl. 14-18

Vid frågor och oro ring
Pastor Karin tel. 070-790 66 39

Bg. 406-0042
Swish 123 197 8477

Herre, förbarma dig.
Amen

Mars 

Söndag 1 mars
10.45  Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard: Prövningens stund
Karin Sigfeldt
16.00 Gudstjänst NÄL

Tisdag 3 mars
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 4 mars
14.00 Onsdagsträffen
           Medicinalväxter på gott och ont
            Lars Abrahamsson berättar   

Söndag 8 mars
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst: Den kämpande tron
          Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho
          sång Margareta Hallgren
          Utgångskollekt till Teologiska högskolan

Måndag 9 mars
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 10 mars
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 15 mars  – INSTÄLLT!!
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst: Kampen mot ondskan
          Karin Sigfeldt, Anna Wallin

Angående Coronaviruset  (fredag 13 mars 2020)

Planering för vecka 12

Måndag 10.30 Kyrkans timma på Södertulls äldreboende – INSTÄLLT
Tisdag 10.00 Språkkurs –INSTÄLLT
Tisdag 15.00  Läsarna – Träffas som vanligt
Tisdag 18.00 Bön & nattvard – INSTÄLLT – Vi ber hemma istället
Onsdag 14.00 Onsdagsträffen – INSTÄLLT

Vi följer utvecklingen och ovanstående kan komma att ändras med kort varsel.

Equmeniakyrkan hänvisar de som är oroliga för att samlas till Gudstjänst på söndag att istället se den TV sända Gudstjänsten från Värnamo Missionskyrka söndag 15/3 kl 10.00 på svt och på svtplay.

Karin Sigfeldt
Pastor och församlingsföreståndare
Tel 070-790 66 39

Barbro Ekstedt
Församlingens ordförande
070-962 24 96

Måndag 16 mars
10.30 Kyrkans timme Södertulls äldreboende    – INSTÄLLT –

Tisdag 17 mars
10.00 Språkkurs    – INSTÄLLT –
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet  – INSTÄLLT –   (be gärna hemma!)

Onsdag 18 mars
14.00 Onsdagsträffen              – INSTÄLLT! – 
            Min tid som krigsbarn i Sverige
            Lauri Piensoho berättar
         

Söndag 22 mars

18.00 Söndagskväll i Södertullsgården    – INSTÄLLT –
          Enkelt fika från kl.17.30          

Söndagskväll i Södertullsgården återkommer.
Vi sjunger, ber, lyssnar till en betraktelse och samtalar om den.
Vi firar nattvard tillsammans.
Enkelt fika finns mellan 17.30-18.00.
         

Måndag 23 mars
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 24 mars
10.00 Språkkurs – INSTÄLLT –
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Ljungskile  – INSTÄLLT –

Söndag 29 mars
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst:  Försonaren
          Margareta Berndtsson, Lauri Piensoho 

Tisdag 31 mars
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Södertullskören är en damkör som övar på onsdagar kl.18.30-19.30, jämna veckor.
Repertoar under våren blir ABBA -låtar och vårsånger.
Välkommen med!

Familjeträffar med scoutinriktning, för alla åldrar.
Varannan lördag, jämna veckor, kl.11.00-13.00.
Välkomna!

Februari

Söndag 2 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Uppenbarelsens ljus Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Tisdag 4 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 5 februari
14.00 Onsdagsträffen
Vad händer när krisen kommer?
Ingrid Flood och Eva Wahlström från Dalslands lottakår om hemberedskap

Söndag 9 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Nåd och tjänst Elisabeth Svensson, Lena Törnquist

Måndag 10 februari
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 11 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet

Söndag 16 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Det levande ordet Dan Brännström, Kerstin Alexandersson

Tisdag 18 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Ljungskile

Onsdag 19 februari
14.00 Onsdagsträffen Årsmöte
för Södertullskyrkans RPG
Ålderism och åldersdiskriminering
Utdrag från Barbro Westerholms tal i Kungsbacka oktober 2019

Lördag 22 februari
15.00 Årsmöten

Söndag 23 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Kärlekens väg Per Duregård, Karin Sigfeldt

Måndag 24 februari
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 25 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Lördag 29 februari
9.00-16.00 Retreat
Info och anmälan till Kerstin Alexandersson

Söndag 1 mars
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Prövningens stund Karin Sigfeldt
16.00 Gudstjänst NÄL , Karin Sigfeldt

 

Södertullskören är en damkör
som övar på onsdagar kl.18.30-19.30, jämna veckor.
Repertoar under våren blir ABBA -låtar och vårsånger.
Välkommen med!

Familjeträffar med scoutinriktning, för alla åldrar.
Varannan lördag, jämna veckor, kl.11.00-13.00.
Välkomna!

Januari

Onsdag 1 januari
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka

Söndag 5 januari 
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard Guds hus, Karin Sigfeldt
16.00 Ekumenisk bön i Pingstkyrkan

Tisdag 7 januari
15.00 Läsarna

Söndag 12 januari 
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Jesu dop
Margareta Berndtsson, Anna Wallin

Tisdag 15 januari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 19 januari 
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Livets källa
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Tisdag 21 januari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 22 januari
14.00 Onsdagsträffen Durspelarna

Söndag 26 januari 
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Jesus skapar tro Lena Törnquist

 

December

Söndag 1 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Adventsgudstjänst Ett nådens år
Karin Sigfeldt m fl, sång Anna Wallin
Efter kyrkkaffet, julpyssel för alla åldrar 

Måndag 2 december
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 3 december
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet

Lördag 7 december
10.00- 12.30 Julförsäljning

Söndag 8 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, med nattvard Guds rike är nära
Karin Sigfeldt, Britt Runesson

Måndag 9 december
10.00 Andakt på Södertulls äldreboende

Tisdag 10 december
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 11 december
14.00 Onsdagsträffen Det hände sig…
Adventskonsert med Anita och Thomas Granath

Lördag 14 december
15.00 Luciatåg med scout

Söndag 15 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Bana väg för Herren
Carl-Gustaf Hallgren, Anna Wallin sång Margareta Hallgren

Tisdag 17 december
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 22 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Herrens moder
Karin Sigfeldt, sång Södertullskören Kollekt till Saronhuset

Söndag 29 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst Guds barn
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho sång Margareta Hallgren

17.00 Ekumeniskt knytkalas, Kyrkorna i Uddevalla

17.00 – Start ”24-7” bönevecka.
Bön i kapellet dygnet runt till kl.16.00 den 5 januari 2020

 

November 

Söndag 3 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Vårt evighetshopp
Karin Sigfeldt, Anna Wallin
Församlingsmöte efter kyrkkaffet 

Måndag 4 november
10.00 Bibelstudium: Till jordens yttersta gräns

Tisdag 5 november
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet

Söndag 10 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Samhällsansvar
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho

Tisdag 12 november
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 13 november
14.00 Onsdagsträffen Handel och Industri i Uddevalla
Gunnar Classon berättar

Söndag 17 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Temagudstjänst, Kraft i vår tid
Lena Törnquist

Måndag 18 november
10.00 Bibelstudium: Till jordens yttersta gräns

Tisdag 19 november
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Ljungskile

Söndag 24 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Temagudstjänst, Kraft i vår tid
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Tisdag 26 november
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 27 november
14.00 Onsdagsträffen Förebilder i mitt liv
Maria Bryntesson berättar

Söndag 1 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Adventsgudstjänst Ett nådens år
Karin Sigfeldt

Oktober

Tisdag 1 oktober
10.00 Språkkurs
12.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet

Onsdag 2 oktober
14.00 Onsdagsträffen om Swaziland – Syd-Afrika
Maud Hagelberg informerar om Svenska kyrkans internationella arbete

Söndag 6 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Döden och livet
Cecilie Larsen, Batyr, Karin Sigfeldt

Måndag 7 oktober
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 8 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 13 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Lovsång
Anders Norlander, Karin Sigfeldt
Utgångskollekt till Equmenia riks

Måndag 14 oktober
10.30 Kyrkans timme på Södertulls äldreboende

Tisdag 15 oktober
10.00 Språkkurs
12.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna

Onsdag 16 oktober
14.00 Onsdagsträffen ”En slant i muggen – och se’n”
Gert Gelotte informerar om möten med några av världens fattiga 

Lördag 19 oktober
16.00 Bön och lovsång

Söndag 20 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Kafégudstjänst, Att lyssna i tro
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Måndag 21 oktober
10.00 Bibelstudium Till jordens yttersta gräns

Tisdag 22 oktober
10.00 Språkkurs
12.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna
18.00 Bön och nattvard i kapellet

Lördag 26 oktober
9-16 Retreat

Söndag 27 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Trons kraft
Margareta Berndtsson, Lauri Piensoho

Tisdag 29 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 30 oktober
14.00 Onsdagsträffen ”Så här blev det!”
Inger Jonsson berättar om Frälsningsarméns sociala verksamhet

Söndag 3 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Vårt evighetshopp
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

Församlingsmöte
efter kyrkkaffet