Publicerat 

Aktuellt församlingsblad

FÖRSAMLINGSBLAD

 

Februari

Söndag 3 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Uppenbarelsens ljus
Karin Sigfeldt, Anna Wallin
10.30 Andakt på Södertulls äldreboende

Tisdag 5 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Ljungskile

Onsdag 6 februari
14.00 Onsdagsträffen
”De vi ville bli” – Om livets viktiga trådar.
Britta Hermansson

Söndag 10 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Sådd och skörd
Margareta Berndtsson, Lauri Piensoho

Måndag 11 februari
10.00-12.00 100 dagar med Jesus, bibelsamtal
18.00-20.00 100 dagar med Jesus, bibelsamtal

Tisdag 12 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 17 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Nåd och tjänst
Carl-Gustaf Hallgren, Lena Törnquist
sång Margaretha Hallgren

Tisdag 19 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön med nattvard i kapellet

Onsdag 20 februari
14.00 Onsdagsträffen
Årsmöte Södertullskyrkans RPG
Efter årsmötet: Lill Mars och en gitarr

Lördagen 23 februari
15 – 18 Södertullskyrkans årsmöte

Söndag 24 februari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Det levande ordet
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Måndag 25 februari
10.00-12.00 100 dagar med Jesus, bibelsamtal
18.00-20.00 100 dagar med Jesus, bibelsamtal

Tisdag 5 februari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Fredag 1 mars
19.00 Ekumenisk gudstjänst, Världsböndagen

Söndag 3 mars
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Kärlekens väg
Karin Sigfeldt

 

Januari 2019

Tisdag 1 januari, nyårsdagen
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka
I Jesu namn

Söndag 6 januari, trettondagen
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Guds härlighet i Kristus
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

Måndag 7 januari
10.30 Andakt på Södertulls äldreboende

Tisdag 8 januari
15.00 Läsarna

Söndag 13 januari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Jesu dop
Lena Törnquist

Tisdag 15 januari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Lördag 19 januari
14.00-15.00 Start: 100 dagar med Jesus
Carl-Olof Hultby, Karin Sigfeldt

16.00 Ekumenisk bönegudstjänst
Carl-Olof Hultby, Karin Sigfeldt

Söndag 20 januari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Livets källa
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Tisdag 22 januari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 23 januari
14.00 Onsdagsträffen
Vägen till Uddevalla, kyrkoherde Gertrud Malmberg

Söndag 27 januari
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Jesus skapar tro
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson

Måndag 28 januari
10.00-12.00 100 dagar med Jesus
18.00-20.00 100 dagar med Jesus

Tisdag 29 januari
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

December

Söndag 2 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Adventsgudstjänst, Ett nådens år
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist, sång av körgrupp

Tisdag 4 december
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Lördag 8 december
10-12.30 Julförsäljning

Söndag 9 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Guds rike är nära
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson

Måndag 10 december
10.30 Andakt på Södertulls äldreboende

Tisdag 11 december
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 12 december
14.00 Onsdagsträffen
Visor i advent, Kjell Aronsson, sång och gitarr

Söndag 16 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Bana väg för Herren
Lena Törnquist, Anna Wallin
sång Annika Mars och Karin Henningsson

Tisdag 18 december
15.00 Läsarna

Söndag 23 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Herrens moder
Karin Sigfeldt, sång Britt Runesson

Söndag 30 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Guds barn
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho, sång Sofia Grönlund

Måndag 31 december, Nyårsafton
17.30 Nyårsbön, Karin Sigfeldt
18.00 Nyårssamkväm
Anmälan till pastor Karin, kostnad 80 kr

November 

Söndag 4 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Vårt evighetshopp
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho, sång Anna Wallin

Tisdag 6 november
10.00 Språkkurs
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
12.30-14.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna

Söndag 11 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Cafégudstjänst
Den yttersta tiden
Karin Sigfeldt, Anna Wallin, sång Lill Mars

Tisdag 13 november
10.00 Språkkurs
12.30-14.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 14 november
14.00 Onsdagsträffen

Hjälpverksamhet i Rumänien
Ingvar Ståhl informerar i ord och bild

Söndag 18 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Vaksamhet och väntan
Dan Brännström, Kerstin Alexandersson

 

 

 


Tisdag 20 november
10.00 Språkkurs
12.30-14.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna

Söndag 25 november
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst
Kristi återkomst
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson, sång Vikens kör

Måndag 26 november
10.30 Andakt på Södertullsboendet

Tisdag 27 november
10.00 Språkkurs
12.30-14.00 Bibeln på 48 sidor
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 28 november
14.00 Onsdagsträffen
Maten ombord på de gamla segelskeppen
Janne Dahl tar oss med ombord

Söndag 2 december
10.45 Bön i kapellet
11.00 Adventsgudstjänst
Ett nådens år
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist, sång av körgrupp

Oktober

Tisdag 2 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 3 oktober
14.00 Onsdagsträffen
SIRA, En svensk stiftelse som driver två
skolor i Palestina
Ingegärd Frick berättar

Söndag 7 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Trons kraft
Håkan Gniste, Karin Sigfeldt

Tisdag 9 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 10 oktober
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 14 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Lovsång
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist
sång Anna Wallin
Utgångskollekt till Equmenia riks (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet)

Måndag 15 oktober
10.30 Andakt på Södertullsboendet

Tisdag 16 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 17 oktober
14.00 Onsdagsträffen
Att vara flykting i Sverige
Hans Wallstedt

Torsdag 18 oktober
19.00 Församlingsmöte

Söndag 21 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Samhällsansvar
Lars Berndes, Kerstin Alexandersson

Tisdag 23 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 24 oktober
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 28 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Frälsningen
Gittan Ericsson, Anna Wallin

Tisdag 30 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 31 oktober
14.00 Onsdagsträffen
En resa till Azerbajdzjan
Simone Olofsson berättar

September

Lördag 1 september
10.00-14.00 Böndag i kyrkan med mässa och fika

Söndag 2 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard, Enheten i Kristus
Cecilie Larsen, Karin Sigfeldt

13-14 Föredrag och frågestund
Efter kyrkkaffet kommer Cecilia berätta om sina resor och sitt arbeta bland förfölja kristna i Europa och Asien. Under samlingen kommer detfinnas möjlighet att ställa frågor om Equmenikyrkans arbete och sammarbetskyrkor.

Tisdag 4 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 9 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Ett är nödvändigt
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson
13.30 Familjescout

Tisdag 11 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 16 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Döden och livet
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

 

Tisdag 18 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 19 september
14.00 Onsdagsträffen En tro som bär
Anita och Thomas Granath

Torsdag 20 september
18.00 Bön hos Ulla Lind i Ljungskile

Söndag 23 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Cafégudstjänst Rik inför Gud
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson
13.30 Familjescout

Tisdag 25 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Kapellet

Onsdag 26 september
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 30 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Änglarna
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho,
sång av Margaretha Hallgren

Augusti

Söndag 5 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard
Nådens gåvor
Karin Sigfeldt, Lars-Göran Berg

Tisdag 7 augusti
15.00 Läsarna

Söndag 12 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Tro och liv
Karin Sigfeldt, Lauri Piensoho

Tisdag 14 augusti
11.00 Andakt på Skogslyckehemmet
15.00 Läsarna

Söndag 19 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Friheten i Kristus
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist

Tisdag 21 augusti
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 22 augusti
14.00 Sommaronsdag, Grillning

Söndag 26 augusti
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Medmänniskan
Kerstin Alexandersson, Anna Wallin

Tisdag 28 augusti
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna