Publicerat 

Aktuellt församlingsblad

FÖRSAMLINGSBLAD

 

Oktober

Tisdag 2 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 3 oktober
14.00 Onsdagsträffen
SIRA, En svensk stiftelse som driver två
skolor i Palestina
Ingegärd Frick berättar

Söndag 7 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst med nattvard, Trons kraft
Håkan Gniste, Karin Sigfeldt

Tisdag 9 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 10 oktober
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 14 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Lovsång
Karin Sigfeldt, Lena Törnquist
sång Anna Wallin
Utgångskollekt till Equmenia riks (Equmeniakyrkans barn- och ungdomsverksamhet)

Måndag 15 oktober
10.30 Andakt på Södertullsboendet

Tisdag 16 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 17 oktober
14.00 Onsdagsträffen
Att vara flykting i Sverige
Hans Wallstedt

Torsdag 18 oktober
19.00 Församlingsmöte

Söndag 21 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Samhällsansvar
Lars Berndes, Kerstin Alexandersson

Tisdag 23 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 24 oktober
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 28 oktober
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Frälsningen
Gittan Ericsson, Anna Wallin

Tisdag 30 oktober
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i kapellet

Onsdag 31 oktober
14.00 Onsdagsträffen
En resa till Azerbajdzjan
Simone Olofsson berättar

September

Lördag 1 september
10.00-14.00 Böndag i kyrkan med mässa och fika

Söndag 2 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard, Enheten i Kristus
Cecilie Larsen, Karin Sigfeldt

13-14 Föredrag och frågestund
Efter kyrkkaffet kommer Cecilia berätta om sina resor och sitt arbeta bland förfölja kristna i Europa och Asien. Under samlingen kommer detfinnas möjlighet att ställa frågor om Equmenikyrkans arbete och sammarbetskyrkor.

Tisdag 4 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 9 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Ett är nödvändigt
Karin Sigfeldt, Ewa Larsson
13.30 Familjescout

Tisdag 11 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Söndag 16 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Döden och livet
Karin Sigfeldt, Anna Wallin

 

Tisdag 18 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna

Onsdag 19 september
14.00 Onsdagsträffen En tro som bär
Anita och Thomas Granath

Torsdag 20 september
18.00 Bön hos Ulla Lind i Ljungskile

Söndag 23 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Cafégudstjänst Rik inför Gud
Karin Sigfeldt, Kerstin Alexandersson
13.30 Familjescout

Tisdag 25 september
10.00 Språkkurs
15.00 Läsarna
18.00 Bön i Kapellet

Onsdag 26 september
18.00 Psaltarstudier med Lars Berndes

Söndag 30 september
10.45 Bön i kapellet
11.00 Gudstjänst, Änglarna
Carl-Gustaf Hallgren, Lauri Piensoho,
sång av Margaretha Hallgren