Publicerat 

Till minne av Lars Widell

 

 

Med stor sorg har vi i Södertullskyrkan tagit emot meddelandet att vår pastor Lars Widell har lämnat oss efter en längre tids sjukdom.  Jag har många minnen av Lars både som min pastor, som min vän och som min arbetskamrat.

Mitt första minne är från Karlstad där Lars växte upp. Hans föräldrar var aktiva i missionsförsamlingen, där hans pappa Torbjörn var ledare för en stor blåsorkester. När söndagsskolan hade sin våravslutning medverkade blåsorkestern och till allas vår förvåning lämnade pappa Torbjörn plötsligt över taktpinnen till lille Lars som, om jag minns rätt, var i 5 – 6 årsåldern och han kunde med bravur leda orkestern i ett nummer.  Hans musikalitet hade redan visat sig.

            Åtskilliga år senare mötte jag honom när han var anställd av vårt distrikt som pastor och resande konsult för sången och musiken i missionsförsamlingarna. Han gjorde en stor insats genom att inspirera musiker och sångare. Genom sitt resande i distriktet lärde han känna de många olika församlingarna, vilket jag hade stor nytta av under många år när jag inventerade missionshusen i distriktet. Jag brukade inleda inventeringen av en kommun med att intervjua Lars om vilka missionshus och missionsförsamlingar han kände till i just den kommunen, och han kunde ge många tips om lämpliga personer som jag kunde kontakta.

Det var med stor glädje jag tog emot nyheten att Lars hade tackat ja till tjänsten som pastor i vår församling.  Lars engagerade sig starkt i församlingen. Vi minns hans predikningar, hans sång och hans musicerande på saxofon och blockflöjt. Han startade en sång- och musikgrupp för alla som ville vara med, både församlingsmedlemmar och andra intresserade. Man framförde bland annat de gamla kära läsarsångerna. Gemensamt med krafter från församlingen utformade han och övade in musikalen Tillsammans som framfördes i vår kyrka.

Alfakurser och bibelstudiegrupper var i full verksamhet. Lars hade en vision om församlingen som en växande gemenskap. Lars hade tid för alla, han ordnade barnkalas för de minsta, deltog med entusiasm i pensionärsarbetet, berättade om psalmförfattare i En kopp kaffe och en psalm. Han höll föredrag om psykologiska frågor i vår kyrka och fyllde kyrksalen med både kyrkfolk och andra Lars hade en arbetsförmåga och inspiration utöver det vanliga. Utöver arbetet i församlingen hann han med att öva och leda The Mission Big Band en storbandsorkester med musiker från när och fjärran, han skrev och gav ut en diktbok, han höll radioandakter i Sveriges Radio och han hann sprida kunskap om vår verksamhet inom stadens Rotaryklubb.

Under senare tid har vi kunnat följa hans modiga kamp mot sin svåra sjukdom. Nu är kampen över och det sägs att han har gått bort, men vi vet att Lars har gått hem. Hem till sin älskade Fader i Himlen.

Vi kommer att bevara det ljusa minnet av Lars i våra hjärtan.

Nedtecknat av Stig Florén