Onsdagsträffen
Varannan onsdag kl. 14
i Södertullsgården

På grund pandemin är alla samlingar inställda tills vidare.

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 25:- 

Välkommen till glad och god gemenskap kring kaffebordet!

Alla är välkomna till våra samlingar både medlemmar och övriga intresserade.
Samlingarna sker i samarbete med RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap och studieförbundet Studiefrämjandet. 

Du är även välkommen till: 

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning, och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhälls-information samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor. 

  • RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre. 
  • RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga. 

SENIORPOSTEN är RPG:s egen tidning som kommer ut med fem nummer per år och delas ut till alla medlemmar. 

RPG:s hemsida finner du på www.rpg.org.se 

SÖDERTULLSKYRKANS RPG Uddevalla