Publicerat 

Onsdagsträffen

Våren 2019

 

23 jan ”Vägen till Uddevalla”

Kyrkoherde Gertrud Malmberg

 
6 febr ”De vi ville bli” Om livets viktiga trådar

Britta Hermansson berättar

 
20 febr ÅRSMÖTE Södertullskyrkans RPG

Efter årsmötet: Lill Mars och en gitarr

 
6 mars Turkbältesvisionen

”Hur når vi onådda folkgrupper, som levat under förtryck?”
Cecilie B Larsen

 
20 mars En ”margarinunge” berättar

Ann-Marie Johannesson och Britt Runesson

 
29 mars RPG-distriktets årsmöte kl 11 i Fiskebäcks Equmeniakyrka
 
3 april Stöd och färdtjänst

Malin Sölsnaes, kommunens biståndsavdelning informerar

 
17 april Från Smygehuk till Treriksröset

Kerstin Pålsson berättar

 

15 maj VÅRRESA – som vi återkommer till

 
 

Vid varje onsdagsträff serverar vi kaffe med dopp för 25:-

Alla är välkomna till våra samlingar både medlemmar och övriga intresserade.
Samlingarna sker i samarbete med RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap och
Studieförbundet Bilda. / SÖDERTULLSKYRKANS RPG
Kontaktperson: Yvonne Eriksdotter tel 0522- 82112

 

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap

är en ideell och partipolitiskt obun-
den pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning, och verksamheten syftar till berikande
aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för
pensionärer och anhöriga vitala frågor.
• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla pensionärer och anhöriga.

SENIORPOSTEN är RPG:s egen tidning som kommer ut med fem nummer
per år och delas ut till alla medlemmar.

RPG:s hemsida finner du på: www.rpg.org.se

Södertullskyrkans hemsida: equmeniakyrkan.se/sodertullskyrkan