Kyrksalen

Kyrksalen är ljus och varm med närhet och samtidigt stor rymd. 

Varje söndag 11.00 firas där gudstjänst öppen för alla.

Det är en enkel gudstjänst som kännetecknas av värme och stillhet.

Vi försöker i gudstjänsten teckna en tro på Jesus Kristus som landar i vår vardag.

Kyrksalen rymmer ca 100 personer och kyrktorget ca 40 personer.