Kapellet

I kapellet på bottenvåningen inbjuder vi till stillhet. Ingång direkt från Södertullsgatan. Där kan du tända ljus, be en bön, skriva böner och lämna kvar.

(Ingår inte vid hyra av Södertullsgården.)