Publicerat 

Barn och unga

Barn och unga

BARNVÄNLIGA GUDSTJÄNSTER
Vi vill att barn, unga och vuxna skall känna sig välkomna varje gudstjänst.

I anslutning till lokalen finns ett lekrum där du som vuxen kan vara med ditt barn och samtidigt vara närvarande i gudstjänsten.

Det finns också människor beredda att hjälpa till att vara med barnen.

 

Equmenia är Equmeniakyrkans barn- och ungdomsarbete. Equmenia har sin grund i den kristna tron och erbjuder barn och unga att upptäcka mer av vem Jesus är. Equmenia vill även lägga en grund för att tron på Jesus leder till handlingar som blir till välsignelse för andra. Det är därför som Equmenia finns till.

Equmenia består av cirka 400 lokala föreningar med 19 300 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och bönegrupper. Genom aktiviteterna kan Equmenia bli en plats där deltagarna blir sedda och får möjlighet att växa i gemenskap med varandra och Jesus.

 

Läs mer om Equmenia