Bångens Friluftsmuséum

Midsommarsöndagen

Friluftsandakt vid Bångens hembygdsgård, Karin Sigfeldt Ta med egen fikakorg, och stol om möjligt. VÄLKOMMEN!