FÖRSAMLINGSBLAD

Aktuellt i församlingen

Församlingsblad med program september – november 2022

Den 1 augusti började Emma Gustavsson sin tjänst som diakon och församlingsföreståndare i Södertullskyrkan. 

Vi ber:
Gud, låt vår församling bli ett varmt andligt hem. 
Lär oss att urskilja vad som är väsentligt i vårt arbete. 
Låt oss vara ett tydligt tecken på din närvaro för de människor som bor här. Använd oss på alla sätt till att förmedla din kärlek och visa på dig.

Amen