FÖRSAMLINGSBLAD

Aktuellt i församlingen

På grund av pandemin är alla samlingar inställda tills vidare.

Vid frågor och oro ring
Pastor Karin tel. 070-790 66 39

Bg. 406-0042
Swish 123 197 8477

Vi ber:
Gud, ge läkedom och hopp åt alla drabbade. Sänd din helande kraft över vår jord. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade, sänd din heliga ande till var och en. Skänk tröst till all som misströstar. Gud, förbarma dig över oss. Amen.

Kallelse till årsmöte för Södertullskyrkan i Uddevalla den 14 februari 2021

Med anledning av att det är vanskligt att förutsäga smittläget, samt att en betydande del av församlingens medlemmar tillhör riskgrupp, har församlingens styrelse i samråd med pastor och valberedning beslutat att årsmötet kommer att ske medelst brev.

Samtliga medlemmar kommer att få sedvanliga årsmöteshandlingar via mejl eller brev. Med möteshandlingarna följer också ett formulär där du avger din röst. Det finns även möjlighet att yttra sig skriftligt i varje fråga.

För att rösta, återsänder du röstformuläret med mejl, skickar det med post eller lägger det i kyrkans brevlåda senast den 26 februari 2021. Årsmöteshandlingarna med röstformulär kommer att skickas ut senast 2 veckor före planerat årsmöte. Vid frågor kontakta styrelsen eller pastorn.

Södertullskyrkan

Södertullsgatan 18
451 40 UDDEVALLA uddevalla@equmeniakyrkan.nu

Pastor Karin Sigfeldt Tel. 070 790 66 39

Ordförande Barbro Ekstedt tel. 070 962 24 96
Bg. 406-0042
Swish 1231978477