FÖRSAMLINGSBLAD

Aktuellt i församlingen

Församlingsblad med program hösten 2021

Vid frågor och oro ring
Pastor Karin tel. 070-790 66 39

Bg. 406-0042
Swish 123 197 8477

Vi ber:
Gud, ge läkedom och hopp åt alla drabbade. Sänd din helande kraft över vår jord. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade, sänd din heliga ande till var och en. Skänk tröst till all som misströstar. Gud, förbarma dig över oss. Amen.