Vårt evighetshopp

Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande

Att de döda uppstår har också Mose visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande.”

Lukasevangeliet 20:37–38

När jag lever har jag dig

När jag lever har jag dig, dör jag är du kvar hos mig.
Om jag lever eller dör, dig, o Herre, jag tillhör.

I din hand mitt liv är lagt, din min dag och din min natt.
Ont och gott, vad än mig sker, du, o Gud, en mening ger.

Gud, för dig finns ingen död, ej för den som dig tillhör.
Gränslös kärlek, salighet är det liv som du oss ger.

Psalmer och sånger nr 308
Text: A Frostensson