Lovsång – Tacksägelsedagen

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton ska en hyllning till dig bära.

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” Några fariseer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Lukasevangeliet 19:37–40

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång

Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång, jag vill tacka med skönaste ord
för din kärlek och nåd som är gränslös, jag vill tacka för allt gott du gjort.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton ska en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva mitt liv till din ära. 

Ingen annan är värd att besjungas, endast du Herre, äger min sång,
och i himmelens gyllene salar skall jag prisa dig evighet lång.

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton ska en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva mitt liv till din ära. 

Och om sången nån gång skulle tystna eller störas av oro och strid,
Hette öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. 

Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton ska en hyllning till dig bära.
Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva mitt liv till din ära. 

Psalmer och sånger nr 336
Text: Ch Hultgren