Friheten i Kristus

Våga vara den du i Kristus är, den i hans tanke, den i hans kärlek, den i hans ögas eviga ljus du är.

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” Han svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom.” Och Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten.”

Markusevangeliet 2:23–28

Våga vara den du i Kristus är

Våga vara den du i Kristus är, den i hans tanke,
den i hans kärlek, den i hans ögas eviga ljus du är.

Intet äger du som ej han dig ger. Kraven och kraften,
viljan och verket strömmar ur samma källa från bergen ner.

Skuld och rädsla trycker dig inte mer. Nu är du fri att
älska och tjäna den som du möter, Jesus som bor i dem.

Redan är du den du en gång ska bli: dömd och benådad,
död och uppstånden, älskad och ett med honom som gjort dig fri.

Psalmer och sånger nr 87
Text: A. Frostensson