Tro och liv

Så väck hos oss alla den kärlek som alltid vet utväg och råd, och lär oss: att giva är saligt, att hjälpa är glädje och nåd!

Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.

Jakobsbrevet 1:22–25

På vägarna ute i världen

På vägarna ute i världen går de som har mistat sitt hem,
de hungriga, trötta och frusna. Vår Fader, var nådig mot dem!

Från arbete, hemland och vänner har många förtvivlade flytt.
O Gud, ge dem tryggheten åter och låt dem få börja på nytt.

Var skulle de möta din kärlek om inte hos oss, vi som har vårt
dagliga bröd och vår frihet, vårt hem och vårt fosterland kvar!

Så väck hos oss alla den kärlek som alltid vet utväg och råd,
och lär oss: att giva är saligt, att hjälpa är glädje och nåd!

Psalmer och sånger nr 707
Text: Britt G Hallqvist