Apostladagen Sänd mig

Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning.

Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna.
Slaktoffer och matoffer önskar du inte, du har lärt mig att lyssna.
Brännoffer och syndoffer begär du inte, därför säger jag: Jag är här. I bokrullen står vad jag skall göra. Gärna gör jag din vilja, min Gud, jag har din lag i mitt hjärta.

Jag bär bud om din trofasta hjälp till den stora tempelskaran.
Jag håller inte tillbaka mina ord, det vet du, Herre.
Jag tiger inte om din hjälp, att du är trofast och räddar förkunnar jag. Jag döljer inte din godhet och trohet för den stora tempelskaran.

Du, Herre, håller inte tillbaka din barmhärtighet mot mig,
din godhet och din trohet skall alltid bevara mig.

Psaltaren 40:6–12

Visa mig, herre, din väg

Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning.

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare.

Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning.

Kom ihåg din barmhärtighet, Herre, den godhet du alltid visat.
Glöm min ungdoms synder, allt vad jag har brutit.

Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning.

Psalmer och sånger nr 758