Påskens vittnen

Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”
Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Johannesevangeliet 20:24–31

Jag skulle vilja våga tro

Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär.
Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här.
Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär.

Jag skulle vilja våga tro men vem törs göra så?
Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå?
Jag skulle vilja våga tro att någon ser den mening jag ej fattar mer.

Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd.
Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död.
Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans.

Jag skulle vilja våga tro. Jag kan ju inte mer.
Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker,
så väntar jag och längtar jag att jag skall få den tro jag inte själv kan nå.

Psalmer och sånger nr 219
Text: T Littmarck