Kärlekens väg

Intet kan mig skilja från Guds kärlek

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken,
vem skulle ringakta honom?

Höga visan 8:6-7

Intet kan mig skilja från Guds kärlek

Intet kan mig skilja från Guds kärlek, intet kan mig skilja från Guds nåd.
Varken liv eller död, icke djupaste nöd kan mig skilja från Guds kärlek.

Psalmer och sånger nr 782
text: Romarbrevet 8:38-39