Efterföljelse

Herre, lär mig dina vägar. Visa mig dina stigar. Led mig i din sanning.

Visa mig, Herre, din väg

Visa mig, Herre din väg, visa mig, Herre din väg.
Jag vill vandra i din sanning, jag vill vandra i din sanning.

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning,
lär mig, du som är min Gud, min räddare.

Visa mig, Herre din väg, visa mig, Herre din väg.
Jag vill vandra i din sanning, jag vill vandra i din sanning.

Kom ihåg din barmhärtighet, Herre, den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt vad jag har brutit.

Visa mig, Herre din väg, visa mig, Herre din väg.
Jag vill vandra i din sanning, jag vill vandra i din sanning.

Herre, tänk på mig med trofast godhet. Herren är god och står vid sitt ord:
Han visar syndarna vägen, han leder de ödmjuka rätt.

Visa mig, Herre din väg, visa mig, Herre din väg.
Jag vill vandra i din sanning, jag vill vandra i din sanning.

Allt, allt vad Herre gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och bud.

Visa mig, Herre din väg, visa mig, Herre din väg.
Jag vill vandra i din sanning, jag vill vandra i din sanning.

Psalmer och sånger, nr 758
Text ur Psaltaren 25