Att inte döma

Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. 

Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent.

Romarbrevet 14:11-14

Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud.
Bara i dig har min själ sin ro.  Bara i dig, min Gud.

Från honom kommer mitt hopp.
Bara han är min klippa, min frälsning och min borg.
Jag skall inte vackla.

Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud.
Bara i dig har min själ sin ro.  Bara i dig, min Gud.

Psalmer och sånger nr 853.
Text: B Johansson efter Psaltaren 62