Förlorad och återfunnen

Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat.

Liknelsen om det förlorade myntet

Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.

Lukaevangeliet 15:8-10

Som när ett barn kommer hem om kvällen
och möts av en vänlig famn,
så var det för mej att komma till Gud
– jag kände att där hörde jag hemma.
Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mej.
Och jag kände: Här är jag hemma,
jag vill vara ett barn i Guds hem.

Psalmer och sånger nr 596
Text och musik: Göte Strandsjö