Bönen

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sade han till dem: När ni ber skall ni säga:

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning.

Han sade till dem: Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: ’Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på.’ Då kanske han där inne säger: ’Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.’ Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver.

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Lukasevangeliet 11:1-13

Du är en bön

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där en kraft som vill bära,
ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig.
Barnet som bor där och stumt skriker: ”Hör mig!”
Du är en bön, Gud är din bön.

Låt oron få sjunka som stenar mot botten.
Hela ditt liv är ett samtal med honom
som bär universum och bor i ditt hjärta.
Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan.
Du är en bön, Gud är din bön.

Bli stilla låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där en kraft som vill bära,
ja, våga den tillit som bor djupt inom dig.
Lyssna till rösten som kallar dig: ”Följ mig!
Du är en bön, jag är din bön.”

Text: Ingemar Johansson