Vägen till livet

Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.”

Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull.

Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.

Johannesevangeliet 14:1-14


Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu, var än den går, den går till Gud.

Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem,
den vägen är den helga tron på Jesus Krist, Guds egen Son.

Det finns en väg till Herrens bön, som Jesus själv den strålar skön.
Vad ingen sett vad ingen hört, det har Han in i tiden fört.

Och vill du själv den vägen gå, så är hans ord att lita på,
men tvivla ej allenast tro det går en bro från tro till ro.

Det finns en väg till himmelen, en väg till Guds Jerusalem,
den börjar här, den börjar nu, var än den går, den går till Gud.

Text: Bo Setterlind