Påskens vittnen

Mina barn, har ni ingen fisk?

Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar.” De sade: ”Vi följer med dig.” De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.

När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: ”Mina barn, har ni ingen fisk?” De svarade nej, och han sade: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.” De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det för all fisken.

Den lärjunge som Jesus älskade sade då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sade till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick.” Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet, som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder.

Johannesevangeliet 21:1-14

Den finaste av resor

Så satt han där vid stranden med ryggen mot ett träd
med vinglaset i handen och brödbiten i knät.
Vid fötterna så låg där ett nyknutet nät.
Det här det blir den finaste av resor…

Min entré var lite lantlig den dag jag gick ombord.
Min tro den var ofantlig, men så lite jag förstod.
Jag lyssna’ till dom äldre och jag trodde varje ord.
Det här det blir den finaste av resor…

Den första av seglatser var som vårens första bäck.
Jag gladdes åt strapatser så ung och äppelkäck.
Men sällan sedan dess jag kunnat sola mig på däck.
Det här det blir den finaste av resor…

Jag har sjungit lovets sånger när andan fallit på
men lika många gånger, och det måste ni förstå,
har jag gråtit min förtvivlan för ingen i min vrå.
Det här det blir den finaste av resor…

Det skymmer emot natten, men kvällen den är min
för snart, på livets vatten, förs jag i himlen in.
Sen ler han och han säger: Tack för bröd och tack för vin.
Det här det blir den finaste av resor,
det här det blir den finaste av resor.

Text: Tomas Boström