Försonaren

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.

Psaltaren 103:8-14

Överseende och förlåtande är Gud. Han har långt till vreden och ger mycket kärlek. Han rättar oss hela tiden och hans ilska går snabbt över. Han straffar oss inte för vår bortvändhet och mildrar konsekvenserna av våra onda handlingar. För så stor som himlen sträcker sig över jorden, lika stor är hans förlåtelse – för dem som förundras över honom. Så långt som öster är från väster, så långt bort låter han våra egoistiska tankar och handlingar vara ifrån oss. Som en pappa visar ömhet mot sina barn, så visar Gud ömhet mot dem som vänder sig till honom. För han vet hur vi är skapade, han kommer ihåg att vi är dödliga.

Omskrivning av Psaltaren 103:8-14

För att du inte tog det gudomliga

För att du inte tog det gudomliga dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är.

För att du lydde fram till det yttersta – döden på korset,
vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi vad Gud är.

För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda,
vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.

Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda,
säga med alla heliga, saliga: Jesus är Herre.

Därför skall alla världar och varelser, allt som har varit,
är och skall komma, en dag bekänna det: Jesus är Herre.

Ur Psalmer och Sånger 38. Text: O. Hartman