Kampen mot ondskan

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.

Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. styrka

Efesierbrevet 6:10-18

Sorgen och glädjen

Sorgen och glädjen de vandra tillsammans,
medgång och motgång de lätt följas åt
Skyar med solsken och suckar med gamman
skifta alltjämt på vår jordiska stråt.
Jorderiks gull stoft är och mull.
Himlen allen är av salighet full.

Ångest skall bytas i frid som oss gläder.
Plåga ska vändas i hälsa och hopp,
armodet skrudas i rikaste kläder,
svaghet förvandlas till kraft att stå opp.
Ondskan skall stå fängslad i vrå.
Allting kan himmelen omskapa så.

Ur Psalmer och Sånger nr 269, vers 1 och 5
Text: Britt G Hallqvist 1983 efter Th Kingo 1681