Den kämpande tron

Ibland när jag cyklar ensam i mörker och motvind och får en plötslig,
härlig skjuts åt rätt håll, då tror jag att jag har en ängel på pakethållaren.

Bild: Kajsa Bergstedt, Text: Britt Runesson

Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.

1 Korinthierbrevet 10:12-13

Inte en sparv till jorden utan att Gud det vet

Text: I Prytz Fougner, svensk text Sören Oscarsson

Inte en sparv till jorden utan att Gud det vet.
Inte en själ mot döden utan hans kärlek.
Inte en blomma vissnar, inte en tår har fallit
utan att Gud vet om det, han som är överallt.

Tro det när stormar härjar bladlösa vinterträd.
Tro det när bränning bryter över nakna skär.
Tro det när obeskyddad mitt i en kamp du står.
Tro det när, helt allena, du med en smärta går.

Tro det när något brister utan att bryta fram.
Tro det när någon mister det som var allt för den.
Tro det när hopp går under utan att resa sig.
Inte en sparv till jorden, det är ett ord till dig.
Inte en sparv till jorden, det är Guds ord till dig.