Hjälparen kommer!

Gud, du som är sanningens Ande, låt din nåd vila över oss. Amen

Jesus sade: ”När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall.De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag sagt er det. Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.” Johannes 15:26-16:4