Ej det finns en sådan vän som Jesus

Gösta Bjerkstig sjunger Einar Ekberg.

Gösta Bjerkstig sjunger Einar Ekberg

Ej det finns en sådan vän som Jesus:
Åh,  jag önskar att jag kunde här förklara, vilken vän i Frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur han helt mitt liv förvandlat, hur han löste mig från bördor som jag bar. 
Ej det finns en sådan vän som JESUS, uti nåd och kärlek, innerlig. Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte, och  hur skönt han älskar mig.

Varje dag jag leva får, i hans gemenskap, och jag lyssnar till hans stämma underbar. Men jag fattar ej att så han kunde älska, att i döden han sig själv utgivit har.
Ej det finns en sådan vän som JESUS, uti nåd och kärlek, innerlig. Han förlät min syndaskuld och frid mig skänkte, och hur skönt han älskar mig.