Den gode herden

HERREN är min herde,
mig skall intet fattas


En psalm av David.

HERREN är min herde,

mig skall intet fattas,

han låter mig vila på gröna ängar;

han för mig till vatten där jag finner ro,

han vederkvicker min själ;

han leder mig på rätta vägar,

för sitt namns skull.

Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal,

fruktar jag intet ont,

ty du är med mig;din käpp och stav,

de trösta mig.

Du bereder för mig ett bord

i mina ovänners åsyn;

du smörjer mitt huvud med olja

och låter min bägare flöda över.

Godhet allenast och nåd

skola följa mig i alla mina livsdagar,

och jag skall åter få bo i HERRENS hus,

evinnerligen.

Psaltaren 23, 1917 års Bibelöversättning