Kristus är uppstånden!

Karin Engdal gör påskberättelsen lättförstålig för oss.

Ja, han är sannerligen uppstånden!

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: ” Vemskall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den ar mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitt där till höger, och de blev förskräckta.Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här på platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärljungarna: ´Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.´” Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.

När Jesus hade uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från magdala, från vilken han hade drivit ut sju demoner. Hon gav sig iväg och berättade för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det.

Därefter visade han sig i annan skepnad för två av dem medan de var påväg ut på landet. Också de gick bort och berättade det för de andra, men inte heller de blev trodda. Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrigast, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden.Markusevangeliet 16:1-14