Den kämpande tron

Berättelsen i dag handlar om hur en kvinna kämpar för sin sjuka dotter. Hon ger sig inte när hon blir ignorerad utan tränger sig på för att få hjälp för sin dotter. Hon är fullt och fast övertygad om att räddningen finns hos Jesus.

En kanaaneisk kvinnas tro

Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick lärjungarna fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig i våg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” –

”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk. Matteusevangeliet 15:21-28