Bön och fasta

Askonsdagen är inledningen på 40 dagars fasta och det är brukligt att ta aska på fingret och teckna ett kors i pannan.

Jesus sade: ”När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som anställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Matteusevangeliet 6:16-18