Aktuellt

Torsdagen den 29 oktober fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att skärpa sina allmänna råd kring covid-19. De nya råden innebär bland annat att undvika allmänna platser inomhus.

Rekommendationen gäller tills vidare. På grund av detta rekommenderar Equmeniakyrkans nationella krisgrupp att alla församlingar i Västra Götalands län ställer in planerade gudstjänster och andra samlingar.

För information kontakta pastor Karin 070-790 66 39.

Vi ber:
Gud, ge läkedom och hopp åt alla drabbade. Sänd din helande kraft över vår jord. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade, sänd din heliga ande till var och en. Skänk tröst till all som misströstar. Gud, förbarma dig över oss. Amen.